Wermikulit

Wermikulit

Wermikulit, ekologicznie czysty minerał

Wermikulit jest ekologicznie czystym minerałem

Masz pytania odnośnie wermikulitu?Zadzwoń! 698 078 088

Ekologiczne aspekty materiałów izolacyjnych

Pytania natury ogólnej brzmią:

  1. Czy obawy podsycane przez media dotyczą prawdziwego zagrożenia?
  2. Czy istnieją sposoby na zwiększenie wydajności i zmniejszenie emisji?
  3. Kto ponosi winę za zanieczyszczenie spowodowane użytkowaniem pieców i kominków?

Odpowiedzi na niektóre z tych pytań powinni udzielić producenci pieców, na inne sami użytkownicy, a na jeszcze inne wskazówką winny być uregulowania prawne w poszczególnych krajach lub na poziomie UE. A to oznacza, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za lepsze gospodarowanie światowymi zasobami energii i za zdrowe środowisko.

„Program wymiany pieców opalanych drewnem” wprowadzony kilka lat temu w Libby, Montana, USA jest dobrym przykładem pokazującym, jak wspólny wysiłek samorządów, HPBA* i uczestniczących w programie producentów pozwolił na znaczne zmniejszenie ilości dymu i emisji poprzez wymianę starych pieców i kominków na nowe urządzenia o małej emisji certyfikowane przez EPA**. Badania wskazują na 28% zmniejszenie zanieczyszczenia cząstkami stałymi i aż 72% (!) poprawę jakości powietrza wewnątrz domów.

HKI-Verband

Europejskim odpowiednikiem amerykańskiego stowarzyszenia producentów pieców jest HKI-Verband – niemieckie stowarzyszenie producentów domowych urządzeń grzewczych i kuchennych. „Współpraca ponad 70 producentów domowych urządzeń grzewczych i kuchennych zapewnia synergię rozwiązań technicznych, działań marketingowych i projektów standaryzacyjnych, korzystną tak dla przemysłu, jak i dla konsumentów.” Co cieszy nas i naszych klientów, producent wermikulitu SKAMOL A/S jest członkiem obu tych instytucji.

SKAMOLEX - izolacja wermikulitowa

SKAMOLEX oferowany przez Spółkę STEINBERG, a produkowany w Danii, powstaje w oparciu o wermikulit mineralny. Produkty SKAMOL zostały opracowane specjalnie do zastosowań w wysokich temperaturach. Niska przewodność cieplna w połączeniu z odpornością na niezwykle wysoką temperaturę sięgającą 1100°C sprawia, że nasze izolacja stanowi znakomitą wykładzinę pieców i kominków. Badania wskazują, że zastąpienie tradycyjnej cegły szamotowej produktem SKAMOL znacznie poprawia profil termiczny pieca.

Poniższa ilustracja pokazuje, jak dzięki zastosowaniu izolującej wykładziny wermikulitowej zwiększa się temperatura wewnątrz komory paleniska.

Wykr. 1 - Temperatura spalania w piecu. Porównanie Skamolex oraz tradycyjnego systemu izolacji.

Zielona linia pokazuje temperaturę mierzoną przy czterokrotnym dokładaniu opału w urządzeniu z izolacją wermikulitową. Czerwona linia pokazuje profil termiczny pieca dla oryginalnej wykładziny szamotowej. Warto zwrócić uwagę na moment rozpalania zimnego

pieca. W ciągu zaledwie 20 minut temp. spalania jest o 230°C wyższa. W kolejnych trzech momentach dokładania opału różnica wynosi 100°C.

Wykr. 2 i 3 - Temperatura spalania w piecu. Wermikulit i cegła szamotowa.

Wyjaśnienie tak znacznej poprawy wyników jest proste. Wymiana ciepła dla cegły szamotowej wynosi 18700 W/m , natomiast dla wermikulitu SKAMOL tylko 3900 W/m .

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...